Kumska proslava ob 30 letnici

Zasavje

Slike s pohoda, praporščaki, kulturni program, prejemniki priznanj OZVVS Zasavje