Organi

ORGANI POZVVS IN OZVVS ZASAVJE  2023-2027

PREDSEDSTVO OZVVS ZASAVJE

 1. Iztok BASTIČ – predsednik, tel. 031 672 396, basticic@gmail.com
 2. Mojmir MAČEK, podpredsednik, tel. 041 458 444, mucxyzt@gmail.com
 3. Martin PAJEK sekretar, tel. 040 238 552, tine.pajek@gmail.com
 4. Toni DOLENC, tel. 031 642 602 evgenija.dolenc@gmail.com
 5. Milan BAJDA, tel. 041 657 256, milan.bajda@gmail.com
 6. Martin PUST, tel. 040 664 115, martin.pust@gmail.com
 7. Vojko ZUPANČIČ, tel:041878324, vojko.zupancic@imk.si
 8. Marko ŠMIT, tel. 031 838 228, marko.smit1966@gmail.com
 9. Miroslav DRNOVŠEK, Valvazorjeva 7, 1411 Izlake, tel: 041 254 734, grasit@gmail.com

 

 

NADZORNI ODBOR

 1. Ernest Kokalj, predsednik, Na bregu 25, 1410 Zagorje o/S, tel: 051 218 153, 1957mateja.kokalj@gmail.com
 2. Viktor LAZNIK , Cesta Tončke Čeč 2, 1420 Trbovlje, tel:  040 887 942
 3. Zdenko LADIHA, Hrastnik, 040 453 760, zdenko.ladiha@gmail.com

 

ČASTNO RAZSODIŠČE

 1. Jože RANZINGER, predsednik, Gladež 24, 1411 Izlake, tel: 051 813 636
 2. Emil BOVHAN, član, Trbovlje,  Tel: 041 667 166, emil.bovhan@telemach.net
 3. Matija KORITNIK, Hrastnik, tel. 031 763 351

 

PRAPORŠČKI

 1. Alojz ŽUŽEL, Cesta OF 33, 1420 Trbovlje, tel: 031 807 363
 2. Janko Borštnar, 041 354 053, borstnarj@gmail.com
 3. Anton GREBENC, 040 808 002 darja.grebenc6@gmail.com
 4. Milan KMETIČ, 031 786 159

 

V ORGANIH ZVVS

Iztok BASTIČ, 1420 Trbovlje, predsednik PO Zasavje, član predsedstva ZVVS iz Zasavja

Tel. 031 672 396, basticic@gmail.com

Emil BOVHAN, Trbovlje, član komisije za kadrovska in statutarna vprašanja ZVVS,

Tel: 041 667 166, emil.bovhan@telemach.net