POMOČ V UJMI

Zasavje

Po burnem vremenskem dogajanju je nastala na nekaterih območjih v državi tudi velika materialna škoda na bivalnih objektih.

Zveza veteranov ima v ta namen oblikovan sklad za pomoč ob naravnih nesrečah..
V kolikor je kdo od članov OZVVS Zasavje imel večjo škodo na stanovanjskem objektu v skladu z določili priloženega pravilnika posredujete vloge za odobritev pomoči ob naravni nesreči. 
V vsakem primeru bodite pozorni na priloženo oceno škode, ki jo mora izdelati ustrezni občinski organ, ki je izvajal popis škode. Pozornost namenite predvsem na poškodovane stanovanjske objekte.
Vloge posredujte na Zvezo veteranov, kjer bo pristojna komisija pregledala prispele vloge in v skladu z možnostmi tudi določila višino pomoči.
Predsednik OZVVS Zasavje
Iztok Bastič