Vabilo na zbor veteranov 2021

Na podlagi 12., 13., in 18. člena Statuta OZVVS Zasavje, sprejetega na programsko volilni seji zbora veteranov v Trbovljah, dne 6. 2. 2015 sklicujem

 

SEJO ZBORA VETERANOV OZVVS ZASAVJE

ki bo v četrtek 10. 6. 2021 s pričetkom ob 18.00 uri, v Gledališki dvorani Delavskega doma Trbovlje.

 

Dnevni red:

 

  1. Pozdravni nagovor predsednika OZVVS Zasavje.
  2. Izvolitev organov Zbora veteranov.
  3. Seznanitev s Poslovnikom o delu seje Zbora veteranov.
  4. Poročilo predsednika o delu OZVVS Zasavje za leto 2020,
  5. Finančno poročilo sekretarja za leto 2020,
  6. Poročilo nadzornega odbora o delu OZVVS Zasavje za leto 2020.
  7. Razprava in sprejem poročil.
  8. Pozdravni nagovori gostov.
  9. Predstavitev Letnega načrta dela in Finančnega načrta za leto 2021, razprava in sprejem.
  10. Razno.

 

 

Po končani seji bo v predprostoru dvorane organizirano tovariško srečanje veteranov, kjer bomo našli priložnost za kramljanje in oživljanju spominov iz Slovenske osamosvojitvene vojne.

 

Prosim, da se zbora veteranov udeležite v čim večjem številu.

 

 

 

 

 

Božo Majcen

Predsednik OZVVS ZASAVJE