VETERANI PRI UČENCIH O.Š. NARODNEGA HEROJA RAJKA V HRASTNIKU

VETERANI V OŠ NARODNEGA HEROJA RAJKA V HRASTNIKU in ŠOLI NA DOLU PRI HRASTNIKU

Veterani OZVVS Zasavje smo tudi letošnjo jesen v Osnovni šoli narodnega heroja Rajka Hrastnik  in podružnični šoli na Dolu pri Hrastniku za učenke in učence osmih razredov pripravili predstavitev na temo »30. obletnica samostojne Slovenije«. Dogovori za predstavitev te obletnice so z ga. ravnateljico Polono Dolanc stekli že med počitnicami, z gospo učiteljico Tino Šantej pa smo uskladili podrobnosti in 4. in 5. 10. izvedli predstavitev za vse osme razrede, v obeh šolah.

Predstavitev poteka po ustaljenem načinu. Učenkam in učencem najprej v 30 minutni predstavitvi predstavimo razloge in sam potek osamosvojitvene vojne, s poudarkom na aktivnostih v Zasavju. Naslednjih 15 minut pa je namenjenih za odgovore na vprašanja in predstavitev glavne oborožitve in opreme, s kakršno smo v tistih časih bili opremljeni pripadniki Slovenske teritorialne obrambe. Opaziti je, da predstavljena tematika učenke in učence zelo zanima, še posebej pa jih navduši tukaj predstavljena oprema in oborožitev.

Pohvalno pa je, da velika večina šolarjev zelo dobro pozna pomembnejše datume, povezane z osamosvojitvenimi aktivnostmi in prazniki, s katerimi praznujemo to pomembno odločitev slovenskega naroda. Ob koncu šolskega leta bomo podobno predstavitev pripravili tudi za učenke in učence devetih razredov v Hrastniški in Dolski šoli.