ZBOR VETERANOV, ČLANARINA, ZDRAVJE....

Spoštovane veteranke in veterani, Ta teden ste vsi prejeli položnico za plačilo članarine. V kuverto pa je bilo vloženo tudi obvestilo Vzajemne zdravstvene zavarovalnice, ki veteranom za manjše doplačilo pod posebej ugodnimi pogoji omogoča hitrejši dostop do specialističnih zdravstvenih storitev. Predsedstvo Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo – Zasavje se je letos sestalo že dvakrat. Na obeh sejah smo se člani predsedstva strinjali, da s pošiljanjem položnic malo počakamo, ker smo do zadnjega upali, da se bodo zdravstveni ukrepi NIJZ sprostili do te mere, da bi v kuverte s položnicami lahko vložili tudi vabila za sklic letnega zbora veteranov. Tako bi privarčevali pri stroških poštnine. Ker pa se zdravstveno stanje v regiji ni izboljšalo po naših pričakovanjih je to glavni in edini razlog, da so položnice glede na predviden rok plačila poslane pozneje, kot ste jih prejeli prejšnja leta. Hkrati se nam pri pošiljanju položnic še vedno pojavljajo že znane težave; kar nekaj vas je prejelo po dve položnici (plačajte seveda le eno), pa tudi nekaj svojcev pokojnih članov je po pomoti prejelo položnico za plačilo članarine. Seveda te položnice ni potrebno plačati. Zato še enkrat lepo prosimo vse članice in člane, ki ste prejeli dvojno položnico, ali pa je bila naslovljena na pokojnika, da nas na te napake opozorite. Mi pa se bomo potrudili, da teh napak več ne bo prišlo. Letošnji zbor veteranov bomo izvedli takoj, ko nam bodo predpisi in ukrepi NIJZ to dovoljevali. Srečali se bomo v Trbovljah. Vabil za ta dogodek ne bomo pošiljali po pošti, boste pa o tem dogodku obveščeni z obvestilom na naši spletni strani, z objavo na Radiu Aktual – Kum in z obvestilom preko SMS (za tiste člane, kateri ste nam zaupali telefonsko številko). Spoštovane veteranke in veterani, vsem vam želim obilo zdravja z upanjem, da bi nam zdravstveno stanje v regiji čim prej omogočalo normalno delo. Božo Majcen Predsednik OZVVS Zasavje