ZBOR VETERANOV OZVVS ZASAVJE

OBČNI ZBOR VETERANOV OZVVS ZASAVJE, četrtek 10. 6. 2021

S sprostitvijo ukrepov NIJZ za preprečevanje širjenja virusa Covid 19 so bili ustvarjeni pogoji za izvedbo zbora veteranov OZVVS Zasavje. V gledališki dvorani Delavskega doma Trbovlje smo ob 18. uri pričeli z zborom veteranov. Čeprav so bili oglasi oz. vabilo za udeležbo na občni zbor posredovani preko valov Radia Aktual Kum, s pošiljanjem SMS sporočil in z objavo na naši spletni strani se je zbora udeležilo le 60 članic in članov združenja. Na zboru pa so bili prisotni: predstavnica Občine Trbovlje, župana g. Švagan in Funkel, ter predstavniki vseh domoljubnih in veteranskih organizacij, ki sodelujemo kot podpisniki izjave o KoDVOS.

Na zboru smo se seznanili z opravljenim delom v lanskem letu 2020, porabljenimi financami, poročilom nadzornega sveta, z načrtom dela za leto 2021 in načrtovanimi financami za izvedbo aktivnosti. Potrdili smo štiri delegate, ki bodo OZVVS Zasavje zastopali na glavnem zboru ZVVS na Bledu, v sredo 16. 6. 2021.

Po končanem zboru je sledilo prijateljsko srečanje, ob upoštevanju ukrepov NIJZ pa je malico za članice in člane pripravil podjetnik iz Mesnice Kramžar.