Organi

ORGANI POZVVS IN OZVVS ZASAVJE  2015-2019


PREDSEDSTVO OZVVS ZASAVJE

PREDSEDNIK
Božo MAJCEN, Novi dom 1, 1430 Hrastnik, tel:041558366majcen.bozo@gmail.com

PODPREDSEDNIK
Rudi ŽAGAR, Retje 8a, 1420 Trbovlje,  tel:040610822rudi.zagar@gmail.com

SEKRETAR
Drago RESNIK, Savska cesta 9, 1410 Zagorje o/S, tel: 031772424, drago.resnik@siol.net

ČLAN
Toni DOLENC, 1420 Trbovlje, tel:,

ČLAN
Zoran VIŠNIKAR, Novi dom 20, 1420 Trbovlje, tel:041597565zoran.visnikar@gmail.com

ČLAN
Martin PUST, 1430 Hrastnik, tel:,

ČLAN
Vojko ZUPANČIČ, Veličkova cesta 21, 1430 Hrastnik, tel:041878324aljaz.zupancic@kabelnet.net

ČLAN
Mojmir MAČEK, Trboveljska cesta 7, 1410 Zagorje, tel: 041458444, mucxyzt@gmail.com

ČLAN
Miroslav DRNOVŠEK, Valvazorjeva 7, 1411 Izlake, tel: 041254734, grasit@gmail.com


NADZORNI ODBOR

PREDSEDNIK
Ernest KOKALJ, Na bregu 25, 1410 Zagorje o/S, tel: 051218153

ČLAN
Viktor LAZNIK, Cesta Tončke Čeč 2, 1420 Trbovlje,tel:  040887942

ČLAN
David SREBOTNIK, Ulica padlih borcev 37, 1430 Hrastnik,tel:  064181907,


ČASTNO RAZSODIŠČE

PREDSEDNIK
Jože RANZINGER, Gladež 24, 1411 Izlake, tel: 051813636,

ČLAN
Emil BOVHAN, Golovec 4, 1420 Trbovlje, tel: 014578263,

ČLAN
Matija KORITNIK


PRAPORŠČKA

Alojz ŽUŽEL, Cesta OF 33, 1420 Trbovlje, tel: 031807363

Valter STRGARŠEK, Dobovec 33, 1423 Dobovec, tel: 041578263